Sử dụng đúng cách phòng xông hơi ướt và phòng xông hơi khô.