Dự án cung cấp bồn ngâm thảo dược cho Trung tâm bùn khoáng Mũi Né