"Cuồng mắt" với ngôi nhà ống có bể sơi sang chảnh như khu resort ở Sài Gòn