Gột rửa căng thẳng, cải thiện sức khỏe với bồn tắm gỗ