Mai Hân Group 5 năm liên tiếp đạt giải thưởng Consumer Choice Brand –Thương hiệu tín nhiệm trên từng sản phẩm