Nên hay không nên đầu tư ghế foot massage khi mở rộng dịch vụ foot massage?