Những điều “cấm kị” cần biết khi ngâm chân nếu không muốn gây hại cho sức khỏe