Phương pháp triệt lông công nghệ cao bằng máy laser có thật sự an toàn hiệu quả?