“Sale tưng bừng – Mua không ngừng”chỉ duy nhất trong tháng 9 tại Mai Hân Group