“Tăng tuổi thọ” đèn đá muối bằng cách bảo quản chúng tốt hơn