THÁNG 12, ĐẾN MAI HÂN “ĐÓN GIÁNG SINH – RINH QUÀ VIP”