Thông báo Mai Hân Group thay đổi địa chỉ showroom từ ngày 22/02/2019