Chất liệu khăn spa có vai trò quan trọng như thế nào trong quá trình sử dụng?