Massage tinh dầu thiên nhiên, lợi ích và những điều lưu ý